Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Amaç, "Kavram Dağarcıkları"nın zenginleşmesidir..

Çeşitli kesimlerin ya da toplumun Sorun Çözme Kabiliyetleri’nin önemli bir bileşeni olan Kavram Dağarcıkları Zenginliği'nin gelişmesi amacına yönelik olarak: 

 

(1) Başka bir kültürden aktarma (örn. "korkmama özgürlüğü")

(2) Anlam birliği bozulmuş kavramlar (örn. "eleştirel düşünce", "strateji")

(3) Anlayış genişletme amaçlı yeni kavram önerisi (örn. "anlamkıran sözcük") öncelikli olmak üzere her kavram

“Kavram Mutfağı”nın malzemelerini oluşturur.

"Amaç" için biraz gerekçe.

Kavram Mutfağı'nın temel varlık nedeni (misyonu) nedir?

Bazı temel kavramların, ortak kavram dağarcığımızda bulunmayışı ve/ya bulunan kavramlara toplumca hangi anlamların yüklendiği konusunda uzlaşı yetmezliği.

Bir arada yaşaması güç olanlar, ortak yaşam alanları da dahil uzlaşmaya yanaşmayanlardır. Ama bunlar yine de bir şeyin farkındadırlar: Hangi kavramlar üzerinde uzlaşamadıklarının!

Bir arada yaşaması neredeyse imkansız olanlar bu sayılanlar değildir. Kullandıkları kavramlar arasında fark olup olmadığını bilmeyen, üstüne üstlük bunu merak da etmeyen, bunu bir sorun olarak görmeyenlerin bir arada yaşamaları imkansızdır.

Bu insanlar sürekli olarak çatışacaklar, fakat çatışma nedenlerini kavram uyuşmazlığına değil bambaşka nedenlere bağlayacaklardır. Bu tür insanlar ve onlardan oluşan toplumlar, toplu yaşamın dayanışmasından yararlanamaz ve birlikte yaşamanın değerini anlayamazlar. Bu toplumların, kavram bütünlüğü olgusunun öneminin farkına varmış olanlarca yutulması kaçınılmazdır.

Sorun çözme (özellikle de karmaşık, kompleks) sorunları çözme), sıradan insanların yerini akıllı robotlar ve yapay zeka ile “daha da” akıllandırılmış hayvan dostlarımızın alacağı yakın gelecekteki en önemli becerilerin başında sayılıyor.

Sorun çözme becerilerinin en başında, sorun alanı ile ilgili kavram bilme -yok ise yeni kavram yaratma- geliyor. Buna göre her eksik kavram, SÇK’nden bir parça eksiltiyor. Örneğin; Maksim (en temel ilke) , Hayalet ve kök sorun, Korkmama özgürlüğü, Birey'in, “tercihlerini kendi yapan” olarak anlaşılmayışı, Cumhuriyet ve Demokrasi kavramlarına yetersiz anlamlar yüklenmesi, Değer, değer üretimi, değer transferi gibi kavramlar içselleştirilmeksizin, emperyalizm, sömürü gibi klişelerin sorunları basmakalıp açıklamak için kullanımı, Dış etkilerin olumsuzluklarını en aza indirip, birer avantaja çevirebilecek olan “koz” kavramının değerinin yeterince takdir edilemeyişi, Hesap verebilirlik kavramının bulunmayışı ya da Yaratıcılık kavramının dini gerekçelerle tabu olarak gösterilmesi vbg. nedenler, bu soruna yol açan başlıca kökler olarak sayılabilir.

Bu yetmezlikleri aşmak üzere, 

Çeşitli kesimlerin ya da toplumun Sorun Çözme Kabiliyetleri’nin önemli bir bileşeni olan Kavram Dağarcıkları’nın gelişmesi amacına yönelik olarak: 

(1) Başka bir kültürden aktarma (örn. "korkmama özgürlüğü")

(2) Anlam birliği bozulmuş kavramlar (örn. "eleştirel düşünce", "strateji")

(3) Anlayış genişletme amaçlı yeni kavram önerisi (örn. "anlamkıran sözcük") öncelikli olmak üzere her kavram 

“Kavram Mutfağı”nın malzemelerini oluşturur.