Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.

Yorum sahiplerinin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.

Yorum sahibi tarafından insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını Kavram Mutfağı saklı tutmaktadır.

Kavram Mutfağı kullanım koşullarını ihlâl ederek diğer yorum sahiplerinin kişisel bilgilerini ifşâ eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcılar engellenecektir.

Kavram Mutfağı’nda birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını Kavram Mutfağı saklı tutmaktadır.

Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda diğer yorum sahiplerinin inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.

Yorumlarda büyük harf kullanılmamalıdır.

Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.

Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imlâ bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını Kavram Mutfağı saklı tutmaktadır.

Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.

Yorum sahiplerinin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.

Kavram Mutfağı çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan yorum sahiplerinin engellenme hakkını Kavram Mutfağı saklı tutmaktadır.

Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.

Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilemez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.