Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Her şeyde kesinliği üstün tutan tutum ve davranış.

(Felsefe) Kavram, kural ve ilkelerin kesinliğini öne sürüp savunan görüş.

(Ruhbilim) Zaman yer ve koşullara göre değişmeyen yasa, kural, ilke ve gerçeklerin bulunduğunu öne süren görüş. Eş anlamlısı: Saltçılık.

(Toplumbilim) Siyasal gücün (erkin) tek bir kişide olduğu yönetim biçimi, Mutlakiyet.  

Yorumlar

Fransızca absolu: mutlak ve -isme: izm kelimelerinin birleşiminden oluşur.

absolu: koşulsuz,şartsız, mutlak

Yorumlar