Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

(Felsefe) Gerçekte aslı var olmayan, soyutlama yoluyla elde edilen ve varlığı ancak nesnede gerçekleşen düşünce ya da kavram. Anlaşılması, kavranılması zor olan düşünce ya da kavram, eş anlamlısı soyut, eski dilde mücerret*.

 

 

 

*Numan Kartal, Türkçedeki Yabancı Sözcüklerin Açıklamalı Sözlüğü

Yorumlar

Fr.14.yy. sonlarında Latince abstractus 

ab: uzak ve trahere: gitmek fiillerinden oluşan, uzaklaşmak, çekilmek anlamlarına gelen kavram, somut olmasına gerek olmayan genel kavramlar ve düşünceler ifadesiyle, 1650'lerde felsefe alanında kullanılmıştır. 1877 yılından bu yana müzikte ve 1914'ten beri güzel sanatlarda Kandinsky, Pollock gibi soyut dışavurumcu sanatçılar tarafından kullanılmaktadır*. 

 

*etymonline sitesinden alıntıdır, (Çev. E.M.Yazıcı)

 

Yorumlar