Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Saçma, olmayacak şey, anlamsız. Eş anlamlısı; saçma.

20. yy. da insanın yaşama ve doğaya olan uyumsuzluğunu yeni bir öz ve biçimle ortaya koyan, sezdiren bir tiyatro türü*.

 

 

 *Numan Kartal, Türkçedeki Yabacı Sözcüklerin Açıklamalı Sözlüğü

Yorumlar

Latince, 1550'lerde kullanılan, ab: uzak ve -surdus: donuk, sağır, sessiz köklerinin birleşiminden meydana gelir. 

Fransızca 16. yy. absurde; mantıksız, anlam dışı*

 

 

 

 

*etymonline sitesinden alıntıdır.

 

Yorumlar