Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yorumlar

Alponol

14.08.2023 14:33:13

Radyo kanalı, 92 ortağın tamamının yaklaşık olarak eşit paylara sahip olduğu anonim şirkete aittir. Türkiye'de yasalara göre tüm radyo ve televizyonların anonim şirket olmak zorunluluğu olması nedeniyle bir anonim şirket olarak kurulmuştur ancak kâr amacı gütmez. Kâr amacı gütmeyeceği maddesi genel kurul kararıyla şirketin ana sözleşmesine de yazılmıştır. Sermaye kaynağı açısından devlet ya da belediye ödeneklerinden yararlanmamaktadır.[3] Radyo, dinleyici desteği ile yayın hayatını sürdürmektedir.[4] Hissedarların tümünde bulunan ortaklık belgesinde, Abidin Dino'nun -1’den 100’e kadar numaralanmış– “Tuğralar” serisi litografilerinden birisinin bulunmaktadır. Bu litografilerin arkasında ise; "Özgür, bağımsız, demokratik” haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesine, 1995’te verdiğiniz desteğin Türkiye’de yeni projelere örnek olması dileğiyle..." yazmaktadır.[5] Haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca kesintisiz yayın yapan Açık Radyo'da halihazırda 213 programcı tarafından hazırlanan 147 program yapılmaktadır.[6] Yayına başladığı gündem bu yana, toplam 1294 programcı 1185 farklı program gerçekleştirmiştir.[6] Türkiye dışından gelen programcılara da yayın yapma hakkı tanımış ve bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancılar, radyo kanalında program yapma imkanını bulmuşlardır.[7] Açık Radyo'daki programların yaklaşık üçte ikisini müzik, üçte birini sözel programlar oluşturmaktadır.[8] Sözel programların odaklandıkları çok çeşitli konulardan bazıları sosyoloji, edebiyat, insan dışı türler, tarım, kentsel dönüşüm, mimarlık, kadın, çocuk, iklim değişikliği olarak örneklenebilir.[8]

Yorumlar