Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Haksız Fiilin kendisi 

Ceza hukukunda Suçun Maddi Unsuru

1948 Soykırım suçlarının önlenmesi ve cezalandırılmasına dair konvansiyonda Soykırım Suçu tanımına giren beş kalem fiilin konuya dair hukuk dilindeki karşılığıdır. 

Latince kökenli diğer üç kavramla (Mens rea, as such ve Dolus specialis) birlikte, Soykırım sözleşmesinde suçun tanımına dair ayırt edici unsurların hukuk dilindekii karşılıkları olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar

Yorumlar