Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bilgiyi hakikati gerçeği arayan kişinin kendisiyle ilgili psikolojik bir analize girme zorunluluğu. Bir  nevi "Psikolojik Cerrahi" sanatı. Arapça sözcük olan Cerh kelimesi sözlükte maddî veya mânevî olarak “yaralamak” demektir. (hatırlayınız cerrahi) yani kişi kendini tanımaya gerçek bigiye ulaşmaya çalışmalıdır ve bunu fiziksel veya ruhsal olarak yaralanmadan yapamaz.

Yorumlar

Tinaz Titiz

3.10.2020 11:29:35

"Ahlaki neşter" ile ilgili olarak bir referans ya da en azından bu kavramın içinde geçtiği bir metin verilmeli.

Yorumlar