Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Düşünme, anlama ve kavrama gücü*.

Bkz. Düşünme Öğeleri:  Akıl, beyin, zihin,  zeka, entelekt gibi terimler Düşünme Öğeleri başlığı altında toplanmıştır. bkz. dusunme-ogeleri

 

 

*Özafşar, S., Türkçe sözlük, 2012, İstanbul

Yorumlar

Arapça ˁḳl kökünden gelen aynı anlama gelen ˁaḳl عقل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳala عقل z "1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü" fiilinin masdarıdır*. 

 

 

 

 

* https://www.etimolojiturkce.com/kelime/akil erişim adresinden alıntıdır.

Yorumlar