Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir problemin çözümü için gereken, detaylıca tanımlanmış adımları içeren listedir.

İki sayıyı birbirine bölmek veya kanıtların değerlendirilerek suçluya ulaşmanın yolunu bulmak gibi, arıza anında uçağı güvenle indirebilmek için görevlilerce, sırasıyla yapılması gerekenlerin tanımlanması, birer algoritma yoluyla yapılabilir.  

Örneğin; ‘ülkelerin koz kullanma’ algoritması için  

1-  A ülkesinin B ülkesine bir yaptırım isteği vardır.

2-  A’nın bu isteği destekleyebilecek bir kozu yoktur.

3- C ülkesinin ise B’ye göre kozları vardır.

4- Eğer A’nın C’ye göre koz(ları) varsa, isteğini -dolaylı olarak- yaptırabilme imkanı söz konusu olabilir (çapraz kozlar sistemi)

Yorumlar

Alponol

14.08.2023 13:30:05

Algoritma Bir sorunu çözmek, belirli bir sonuca ulaşmak için oluşturulan adım adım gerçekleştirilen talimatlar (instructions) dizisidir. Önce bir girdi söz konusudur, buna mantık uygulanır ve bir çıktı elde edilir. İnsanlar aslında yüzyıllardır sorunları çözmek için algoritmalar kullanıyor. Örneğin bazı finansal analistler, on yıllardır gelecekteki gelişmeleri tahmin edebilen ve böylece para kazanmalarını sağlayacak algoritmalar geliştirmeye çalışırlar. Bu gibi "geleneksel" algoritmalar artık yerlerini, "makine öğrenimine" bırakıyor

17. Yüzyıl sonları (Arap ya da desimal (ondalık) rakamlar ve işaretler sistemi olarak belirtilmiştir): (Orta çağ Latin, Eski Fransızca  ‘algorismus’ ten türemiş, 1150-1500 yılları İngilizcesindeki ‘algorism’ den farklı olarak (Yunancada ‘arithmos’ ‘sayı’ dan etkilenmiştir.)

Algoritma terimine adını veren El Harezminin kitabında tanımladığı Ondalık noktası ile beraber Hint-Arap rakam sistemi o zamandan bugüne kadar dünyada kullandığımız rakamların temelidir. Kitap Latinceye çevrildiği zaman, el Harezmi’nin ismi Algoritmi oldu. Ve işte bu Algoritma sözcüğünün kökenidir.

El Harezmi’ye diğer çalışmalarından birinden gelen Algebra (cebir) sözcüğü için de teşekkür borçluyuz.

Kitapları batıdaki matematikte zor ve karmaşık problemlerin basit parçalara ayrılabileceğini ve çözülebileceğini ortaya koyarak devrim yarattı.

20. Yüzyılın başlarında İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilim insanı Alan Turing teori olarak ilk defa bir makinenin verilen algoritmik komutları nasıl takip edebileceği ve karmaşık matematik problemleri çözebileceği konularında çalıştı. Bu bilgisayar çağının doğuşuydu.

Bazen tam olarak ne yaptığı konusunda emin olamasak da, bugün algoritma oldukça sık kullanılan bir terim. Algoritmalar şu an bizi A’dan B’ye götürmekte; internet aramalarımıza, satın aldıklarımızda, izlediklerimizde, kullandığımız oylarda, kime aşık olacağımızı tahmin etmede bile karşımıza çıkmaktalar.

Çeviri: Ayşin Bozkoyunlu

Kaynak: https://www.bbc.com/ideas/videos/why-algorithms-are-called-algorithms/p07gdlwf

Yorumlar