Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Sonuca ve sorunun giderilmesine yönelik tanımlanan kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanması yolu algoritma olarak tanımlanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte algoritma hayatın her alanına yayıldı. Özellikle bulut, yapay zeka, makine öğrenmesi, pekiştirmeli öğrenme gibi alanların gelişmesiyle algoritma ''düzenin'' kendisi haline geldi. Sosyal medyanın yaygınlaşmasyla birlikte milyarca insan, kurum ve şirket etkileşime girerek işlenecek, değerlendirilecek büyük bir veri havuzu oluşturdu. Ortaya dökülen bu veriler aracılığıyla mikro hedefleme yöntemi kullanılarak dar hedef gruplara özel mesaj verme olanağı doğdu. 

Algoritmalar neyin görülüp, neyin görülmeyeceğine karar verir hale gelince bireyler yönlendirilerek kendi kozalarına hapsoldu, kutuplaşmalar arttı. Bu yönlendirilmeler sonucu algı sistemi şekillendirilen kişi bireysel tercih ve kararlarında sosyal mecralardan etkilenir hale geldi. İzlenilen filmlerin, dinlenilen müziklerin kişiye yüzde kaç uyacağı algoritmalar tarafından belirlenir oldu. Algoritmanın politik, kültürel ve sosyal alanlarda büyük bir değişimi beraberinde getirdiğinden dolayı günümüz dünyasının yönetim biçimine ''Algoritmokrasi'' diyebiliriz. 

https://en.wiktionary.org/wiki/algorithmocracy

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/ai-and-algorithmorcacy-what-the-future-will-look-like

Yorumlar

sami özeren

29.10.2021 21:04:07

Belirlenmiş kural ve ilkelerin harfiyen uygulanması yolu ile sorunların çözümlenmesi olarak tanımlanabilir Türkiye'nin temel sorunu standartlarının bulunmamasıdır

Yorumlar