Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

TDK'ya göre yüklenen anlam (https://ggle.io/3xjd):

  1. Bir sözün, sözcüğün, bir simgenin, bir olay, olgu ya da davranışın ne demek olduğunu, neyi gösterdiğini kavramak. ("Bir sözcüğü anlamak için sözlüğe bakarız")

  2. Yeni bilgileri eskileriyle birleştirerek bir sonuca ulaşmak, bir tür çıkarsama yapmak. ("Kara bulutları görünce yağmur yağacağını anladı")

Wikipedia ise daha kapsayıcı bir tanım veriyor (Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Understanding). Şöyle çevrilebilir: "Anlama, her zaman olmasa da çoğu kez öğrenme kavramlarıyla ve bazen de bu kavramlarla ilişkili teori veya teorilerle ilgilendirilir. Bununla birlikte, bir kişi bir nesnenin, hayvanın veya sistemin davranışını tahmin etme konusunda -o nesne, hayvan veya sistemle ilişkili kavramlara veya teorilere aşina olmadan da-  iyi bir yeteneğe sahip olabilir - ve bu nedenle, kendi kültürü içinde bir anlamda, onu anlamış sayılabilir de. Fakat o kültür içinde, standart kavram ve teorilerinden daha iyi veya daha kötü düzeyde kendi farklı kavram ve teorileri geliştirilmiş olabilir. Bu nedenle, anlama, çıkarım yapma yeteneği ile ilişkilidir."

Bu son vurgu, yani ezber bilgi sahip olmanın ötesinde "çıkarım yapma yeteneği"nin, anlama kavramının özünü oluşturduğu söylenebilir.

(Bilmek ve anlamak farkı için https://tinaztitiz.com/bilmek-anlamak-ve-bilimmerkezleri/adresindeki makaleye bakılabilir)

Yorumlar

Yorumlar