Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Dilbilgisi kurallarına uygun, ilk bakışta anlamlı fakat anlam bütünlügünü koparan sözcük(ler)dir. Henüz konuşmayı tam öğrenememiş, ama büyüklerine özenerek, onların tavırlarını taklit eşliğinde, rastgele sözcüklerle cümleler kurmaya çalışan küçük çocukların konuşmalarına benzer, ifade oluşturma biçimini tanımlayan bir kavram olarak önerilmektedir. Bu tür sözcük (veya sözcüklerden oluşan ifadeler) örnek olarak şunlardır:

*  Genellemeler

*   Yanıltıcı (ilgisiz) örnekler

*   Sorgulamaya kapalı ifadeler ("Bu Dünyanın her yerinde böyledir" gibi)

*   Kuşku giderici / caydırıcılar ("........ olduğu bilimsel kanıtlarla gösterilmiştir", "aksini iddia etmek aptallıktır" vbg)

*   İdeolojik kalıplar

*   İlgisiz anektodlar, fıkralar, şaşırtıcı gerçeklerle süsleyerek kavram kopukluğunun gizlenmesi

*   Zihinsel virüsler link

*   Olmayan veya çarpıtılmış kurallar

*   Saygın bir ismin referansı ile etiketleme  ("A. Einstein'in ünlü sözü şöyle der" gibi)

*   Saygın bir kurum referansı ile etiketleme vb

Şizofazi, afazi gibi karşılıklar kullanılabilse de "anlam kırılma" olgusunu daha açık ifade ettiği için anlamkıran sözcüğü öneriliyor.

 

Yorumlar

Tinaz Titiz

13.02.2024 16:23:07

Gibberish (https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberish)

Türkçe sözcüklerden üretilmiştir. Schziophasia (şizofazi) tıbbi teriminden ödünç anlam alınarak üretilmiştir 

Şizofazi: (tıp) Enkoherans, Organize olmayan, gramer veya mantıksal bir yapı taşımayan, anlaşılmaz düşünce. Sözcükler ve deyişler mantıklı ya da anlamlı bir ilişki taşımaksızın yan yana getirilmesi(bkz. kaynak).

Yorumlar

Her kullanan kendi özgün amaçlarına göre anlam yükleyebilir (tehlikesi de bundan kaynaklanır)

Anlamkıran sözcük ve onlardan oluşan ifadeler, dili ve onu ifade aracı olarak kullanan düşünmeyi tamamen işlevsiz kılar. Bu tür sözcükler, kişiler arası tartışmaların rasyonel akıl düzeninde ilerlemesine imkan vermez. Bu, düşünce sistemi açısından çok büyük bir sorun oluşturur.