Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Büyük dil modelleri belli bir ölçeğe ulaştıkça, durup dururken ortaya çıkan, eğitmenleri tarafından istenmiş olmayan ve beklenmedik yetenekler sergilemeye başladılar. Bunlara örnek olarak, gerçekleştirilebilir bilgisayar kodu oluşturmak, garip hikayeler anlatmak ve bir dizi emojiyi ipucu olarak kullanıp filmleri tanımlamak sayılabilir.

 

Cevdet Kadri  Kırımlı'nın
12 Ağustos 2023 tarihli T24.com.tr tarihli gazetedeki yazısından alınmıştır

YAPAY zekâ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
https://t24.com.tr/yazarlar/cevdet-kadri-kirimli/mehmet-ali-birand-haber-sunmaya-yeniden-baslar-mi,41101

 

Yorumlar

Yorumlar