Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

'Apollo Sendromu', Dr. Meredith Belbin tarafından keşfedilen, yüksek yetenekli bireylerden oluşan ekiplerin toplu olarak kötü performans gösterebildiği bir fenomendir. Dr Meredith Belbin, Team Building'in orijinal 'gurularından' biridir. Yönetim Ekipleri hakkındaki ilk kitabında (Belbin, 1981) keskin, analitik zihinlere ve yüksek zihinsel yeteneklere sahip insanlardan oluşan ekiplerle beklenmedik şekilde kötü sonuçlar bildirdi - buna Apollo Sendromu adını verdi. Bkz. https://bityl.co/3gOS

Yorumlar

powderpark

17.03.2024 21:46:22

APOLLO SENNDROMU, iki N harfi ile yazılmış APOLLO SENDROMU şeklinde düzeltilmeli

Yorumlar