Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'nda arazi spekülasyonu hakkında 1880 tarihli bir karikatür. Bir yerleşimci (RWP "Revolutionary Workers Party"), Kuzeybatı Toprakları'na taşınır, ancak kendisine uygun arazi olmadığını söyleyen birden fazla işaret bulmak için: "Devletin Dostları için Ayrılmıştır", "Bu Arazi Spekülatörlere Satılmıştır", " Devlet Arazi Politikası: Otlardan Uzak Durun", "Çimenlerden Uzak Durun", "Bu Arazi Satılık Değil", "Batıya Gidin", "Bu Arazi Bir İngiliz Şirketine Satıldı", "Kansas'a Git".
Arazi kapama, büyük ölçekli arazi edinimlerinin tartışmalı konusudur: büyük arazi parçalarının yerel ve ulusötesi şirketler, hükümetler ve bireyler tarafından satın alınması veya kiralanması.
Tarih boyunca geniş çapta kullanılsa da, 21. yüzyılda kullanıldığı şekliyle arazi kapama, esas olarak 2007-08 dünya gıda fiyatı krizini takiben büyük ölçekli arazi satın alımlarını ifade eder.[1] Su kaynakları elde etmek, genellikle arazi edinimleri için kritik öneme sahiptir, bu nedenle, bununla bağlantılı bir su kapama eğilimine de yol açmıştır.[2] Gıda fiyat krizi, gelişmiş dünyada gıda güvenliği korkularını ve tarımsal yatırımcılar için yeni keşfedilen ekonomik fırsatları teşvik ederek, endüstriyel gıda ve biyoyakıt üretimi amacıyla Küresel Güney'de başta yabancı olmak üzere büyük ölçekli tarımsal yatırımlarda çarpıcı bir artışa neden oldu.
Yatırımcılar, ekonomistler ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından tarımsal kalkınmaya yönelik yeni bir yol olarak selamlansa da, 21. yüzyılda toprağa yapılan yatırım bazı sivil toplum kuruluşları ve yorumcular tarafından yerel topluluklar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu için eleştirildi. Bu işlemleri düzenlemeye çalışırken uluslararası hukuk devreye girer.[3]

^ a b Borras Jr., Saturnino M.; Ruth Hall; Ian Scoones; Ben White; Wendy Wolford (24 March 2011). "Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction". Journal of Peasant Studies. 38 (2): 209. doi:10.1080/03066150.2011.559005. S2CID 154522081.

^ Maria Cristina Rullia, Antonio Savioria, and Paolo D’Odorico, Global Land and Water Grabbing, Proceedings of the National Academy of Sciences110, no. 3 (2013): 892–97.

^ Lea Brilmayer and William J. Moon, Regulating Land Grabs: Third Party States, Social Activism, and International Law, book chapter in Rethinking Food Systems, February 2014

Bkz. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Land_grabbing

Yorumlar

Yorumlar