Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Matematik öğrenimine aritmetikle başlanır. Bu da Yunanca. Kelimenin en eski kökeni Hint - Avrupa kök dilindeki *erei-dhmo-, onun sonek almış hali ise "sayı, sayı sayma, nicelik, akıl yürütme" anlamına gelen *re-  birimi arithmos; arithmētikē tekhné de sayı sayma sanatı demek. 

   Türkçeye yirminci yüzyılın ilk yarısında Fransızca arithmetique üzerinden girmiş. Türkçedeki eski adı "hesap", aynı zamanda okullardaki dersin de adı. Kelimenin aslı "hisâb". İlm-i hisâb aritmetik demek. İlm-i aded terimi de kullanılmış.  

Kaynak: Bülent AKSOY

Kavram Mutfağı, Makaleler

https://www.kavrammutfagi.com/makale/matematik-terimlerinin-kokenleri

Yorumlar

Yorumlar