Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Sırf o gruba ait olduğu gerekçesi ile...

 

1948 Soykırım konvansiyornunda suçun unsurları sayılırken failin işlediği haksız fiildeki kastının, as such - "sırf o gruba ait olduğu gerekçesi" klozu ile ortaya konması şart koşulmuştur.  

Failin işlediği fiilin soykırım sayılabilmesi için gerekli koşullar, Latince (actus rea, mens rea ve dolus specialis) kavramlarıyla Hukuk ndiline aktarılırken kasıt unsurunun sırf o gruba ait olduğu gerekçesi ile işlenmiş olduğunun net olarak ortaya konması gereği çok önemsenmiş; buna vurgu için as such klozu eklenmiştir.

Yorumlar

Yorumlar