Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Ziyaretini çok kısa tutan, gelir gelmez gitmeye kalkan kişiye söylenen, 'çok çabuk gidiyorsun' anlamında bir deyim.

Yorumlar

necati295

19.05.2020 02:09:57

Bu deyim, Anadoluda 60-70 yıl önce hayatın bir parçası olan kibritsizlik ve/ya kibrit ekonomisinden türemiş olmalı. O yıllarda soğuk günlerin ateşi akşamdan üstü küllenen kor, yenide ocak yakmakta kullanılıdı. Bir şekilde akşamdan kor kalmamış ya da sönmüşse komşudan ateş almaya gidilir ve kor sönmeden acele eve dönülmesi gerekiyordu. Folklorik değeri dolayısıyla öğretici bulduğumdan KM'a ekledim.

Yorumlar