Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Aydın, çevrede gözardı edilen veya fark edilmeyen olguları, sözel ve çeşitli sanatlar yoluyla veya ‘duruşuyla örnek olarak’ aktaran kişidir.

Aydın olmak ölçütü, eğitim düzeyi ve kariyerden çok, doğruyu, iyiyi ve güzeli ‘bizzat örnek olarak’ göstermek sayılabilir. Aydınlatma eylemini, zor koşullarda da olsa, 'toplumsal sorumluluk bilinciyle yapmak' denilebilir.

Bir diğer tanımla, sıradanlığa teslim olmayıp yüksek ve giderek yükselen standartta yaklaşımlar geliştirip, aşağı çekmeye çalışan çoğunluğu yukarı çekmeye çalışan kişidir.

Kişiliğinin tümü yerine, bazı yönleriyle örnek olması, daha gerçekçi bir beklentidir. Hemen herkesin, örnek tavır sahibi olabileceği unutulmamalıdır.

Yorumlar

Eski Türkçe ayıd- "aydınlatmak" fiilinden türetilmiştir.

Yorumlar