Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

TDK Güncel Sözlük’e göre “ayıp” : “Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdaki “ahlak” ise yine bu sözlükte tanımlanıyor (bkz: ahlak). Ayıp kavramı için yabancı bir kaynakta da (link) benzer bir tanım verilmektedir.

Yorumlar

Ayb / ayıb / ayıp. Arapça yb kökünden. Utanılacak şey, utanç veren*

 

 

 *Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türçesi Lügati, Andreas Tietze, 2002

Yorumlar

Suçların çoğu, aynı zamanda ayıp sayılabilir, fakat genellikle suçların öngörülmüş cezaları olduğu ve olumsuz etkileri, ilk bakışta görülemeyebileceği için, suçların bir bölümü ayıp sayılmayabiliyor. Ayıplar, toplum katında suçlardan daha da etkili olabiliyor. Toplumun “ayıp dağarcığı”na girmiş bir eylem, yasalar tarafından bile sağlanamayan bir yaptırım gücüne sahip olabilir.