Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bedava Binici (veya bedavacı) şunlara atıfta bulunabilir:

Bir aktivitenin faydalarından ücretini ödemeden yararlanan biri, (free rider problemine bakınız)

Bir araca gizlice binerek parasını ödemeden ve tespit edilmeden seyahat eden kişi

Diğer www.wikiwand.com/en/Free_ride

 

Yorumlar

Yorumlar