Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

 

Belagat sözüne eşdeğerde Arapçada bir de nṭḳ kökünden gelen naṭiḳat ناطقة  natıka "konuşma yeteneği" sözcüğünden alıntı, Arapça naṭaḳa "konuştu" sözcüğü bulunmaktadır. Arapça nṭḳ kökünden gelen nuṭḳ نطق “konuşma, söyleyiş” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük de yine Arapça naṭaḳa نطق “konuştu eylemi ile ilintilidir. Mantık, istintak, müstantik (sorgu yargıcı) sözcükleri bilgi dağarımızda çağrışan ilgili sözcüklerdir.Retorik sözcüğü yerine dilimizde eskiden belâgat sözcüğü kullanılıyordu.

 

Kaynak: Ali Can Polat

Kavram Mutfağı, Makaleler

https://www.kavrammutfagi.com/makale/retorik--hitabet--kiraat-ve-tilavet

Yorumlar

Arapça blġ kökünden gelen balāġa (t) بلاغة “yetkinlik, özellikle söz söyleme yeteneği anlamına gelmektedir. Beliğ ve buluğ da yetkin, yetişkin anlamlarını taşırlar. Güzel söz söyleme anlamında kullanılmaktadır. Bunun için anlatılan bilgiler kadar anlatıcının melekelerinin, yeteneğinin de önemi vardır.

Yorumlar