Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Ben Franklin etkisi, insanların birisine iyilik yaptıktan sonra ondan daha çok hoşlandığı psikolojik bir olgudur. Bunun bir açıklaması bilişsel uyumsuzluktur. İnsanlar başkalarına yardım ettiklerini düşünürler çünkü onları sevmeseler bile zihinleri eylemleri ve algıları arasında mantıksal tutarlılık sağlamak için mücadele eder.

Benjamin Franklin etkisi, başka bir deyişle, kişinin benlik kavramının saldırıya uğramasının bir sonucudur. Her insan bir kişilik geliştirir ve bu kişilik devam eder çünkü kişinin kişisel anlatısındaki tutarsızlıklar yeniden yazılır, düzeltilir ve yanlış yorumlanır. (Wikipedia'dan alıntıdır) https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Franklin_effect

Yorumlar

Yorumlar