Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Nerede kullanıldığı, tutarı ve miktarından bağımsız olarak evrendeki sayılar sabit oranlarla dağılım gösterirler. Bu oranlar ; 1 %30,1 ,  2 %17,6 , 3 %12,5 , 4 %9,7 , 5 %7,9 , 6 % 6,7 , 7 %5,8 , 8 %5,1 , 9 %4,6

 

Yorumlar

Yorumlar