Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Entelektüellik ve akıl, zeka gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder. Sapyoseksüel (bkz. https://eksisozluk.com/sapyoseksuel--2714158; akıllı veya zeki sözcüğünün latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşan, zekayı en önemli tahrik unsuru olarak gören kişilere verilen addır. Günümüz gençleri arasında kendi potansiyelinin zekasının farkında olan bireyler için tanışmada ön koşul. Ref. Aysima Arslan

Yorumlar

Tinaz Titiz

3.10.2020 11:34:00

Bir referans verilmesi önerilir.

Yorumlar