Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir kişinin derinden sahip olduğu inançlarına meydan okunduğunda, bu durum bilişsel uyumsuzluk olarak bilinen zihinsel bir rahatsızlık yaratır. Bunu çözmek için kişi inançlarını iki katına çıkarabilir, çelişkili bilgileri görmezden gelebilir veya etrafını bu inançları paylaşan diğer kişilerle çevreleyerek inançlarını güçlendirebilir.

Daha geniş bilgi için bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance

Yorumlar

bdurmus

27.02.2024 10:51:18

Önemli bir kavram paylaştığınız için teşekkür ederim. Özellikle öğretmenlerin ve siyasetçilerin bu kavramı iyi öğrenmeye çok ihtiyaçları olduğu açık. Öğretmenler pedagoji derslerinde bu konuda eğitim alıyor olabilirler. Ama siyasetçiler içi bir kurs ve kurstan geçer not alma söz konusu değil. Oysa olmalı. Nasıl her önüne gelen eczane açamıyorsa, bu ve benzeri önemli kurslardan sertifika alamayanların da siyasi partilerin herhangi bir kademesinde konumlanmamaları gerekiyor. Bayram Durmuş

Yorumlar