Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Gerçeğin toplumun bazı sınıf ve kesimlerince bilinmesinin kasıtlı olarak önlenmesidir. Genellikle muhafazakâr eğilimli kanaat önderleri ve politikacılar tarafından savunulur. En yakın örneği Darwinist evrim teorisi'nin yaygın olarak öğretilmesinin önüne geçilmesi çabalarıdır. (Vikipedi)

Yorumlar

Yorumlar

Tinaz Titiz

22.07.2020 21:23:01

ob·scu·ra·tion | ˌäbskyəˈrāSH(ə)n | noun the action of hiding or concealing something: the viewpoint is creating awkward obscuration where there needs to be clarity and transparency | the response by the media has been a disgraceful combination of deliberate obscuration of the facts and smug complacency | it is important that prescribers make patients aware of the symptoms: visual obscurations, blurred vision, and neck pain. (wikipedia) (bir şeyi gizleme veya gizleme eylemi: bakış açısı, açıklık ve şeffaflık olması gereken yerlerde garip bir kararma yaratmaktadır | medyanın tepkisi, gerçeklerin kasıtlı olarak belirsiz hale getirilmesi ve kendini beğenmişlikten dolayı utanç verici bir kombinasyon | reçete yazanların hastaları semptomlardan haberdar etmeleri önemlidir: görsel kararmalar, bulanık görme ve boyun ağrısı.)

irfano

30.07.2020 16:18:17

İrfan Onay From Latin obscūrans, present participle of obscūrū (“cover, darken, obscure”) +‎ -ism. ; Noun ; obscurantism (countable and uncountable, plural obscurantisms) A state of opposition to human progress or enlightenment. Deliberate obscurity or vagueness. Latince "obscürans'tan ; örtme, karatma İsim ; İnsanalığın ilerlemesine ve aydınlanmasına karşı olma durumu. Kasıtlı engelleme, muğlak hale getirme (https://en.wikipedia.org/wiki/Obscurantism )

irfano

30.06.2021 16:44:14

https://www.youtube.com/watch?v=Oh9ZkJsX6Vc sekmesinde Sn. Mustafa İslamoğlu BİLMESİNLERcilik kavramını eski Mısır!dan günümüze din, bilim, siyaset vb..alanlarda yansımaları, otoriter yönetimlerin kullanımları, karanlıkla mücadele(aydınlanma) nın her alanda görevimiz olduğu önermesi iel anlatıryor. Kendisine teşekkür ederiz.

- Aydınlık karşıtı bilinçli bilgiye erişim engelleme politikaları özünde demokrasi karşıtı

-  Bilgi kaynaklarına (basın, inernet vb.) erişilmesini zor hale getirme cehaletin artması, fanatizm, bağnazlık yartıyor.,

- Yansımalarını "Post thruth " toplum, Tarihin sonu yaklaşımı, sosyal medya sınırlamaları olarak gözlemliyoruz.