Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Fert, şahıs, toplumun en küçük yapı taşı. Diğer kişilerden ayrı olarak kendi ihtiyaç veya amaçlarını belirleyebilen kişidir (https://www.wikiwand.com/tr/Birey). Bu temel tanımın ötesinde, bireycilik vd. felsefi terimlerin tanımlanması ayrıca incelenmelidir.

Yorumlar

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.
 

Yorumlar