Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Birleşik Akıl (BA), birden fazla kişinin, bilgi, deneyim, sezgi gibi kaynaklarını, düşünebilme yetilerini sınırlayan "Akıl Daraltıcılar"ı (http://bit.ly/3A4bv0C)  kontrol altına alarak bir araya getirmeleri sonunda ortaya çıkabilecek düşünsel kapasiteye verilebilecek bir kavramdır. BA yerine (yetkin akıl), (sinerjik akıl) gibi terimler de kullanılabilir. 

BA, bir çeşit Ortak Akıl (OA) (bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/ortak-akil) sayılabilirse de aşağıdaki açıklama ikisi arasındaki derin farka işaret ediyor. OA genellikle tek akılların alternatifi olarak görülür. Fiiliyatta ise OA oluşumlarında -her ne kadar aksi iddia edilse de- katılımcılar genelde ortadaki soruna odaklanmış görünse de, gerçekte “her biri ortadaki sorun’un çözümünden kendisine azami yararın nasıl sağlanabileceği” peşindedir. BA ise, tüm katılımcıların ancak ve sadece ortadaki sorun’un çözümü peşinde de olduğu akıl yürütme yöntemidir. Bu diğerkamlığın (özgecilik) nasıl sağlanabileceği ayrı bir sorun olsa da, Sorun Stoku’nun (bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/sorun-stoku) yarattığı tehditler karşısında gözardı edilmesi zorunlu sayılmalıdır. Bunu birçok hayvan sürüsü (kuşlar, balıklar ve özellikle arılar) yapabildiğine göre, insan türünün de becerebilmesi mümkündür (bkz. https://youtu.be/8IOCmJgNk-U

Birleşik (ya da yetkin) Aklın (YA) ne demek olduğu hakkında zihin netleştirici tek cümlelik bir sonuç çıkarmak gerekseydi şu denilebilir: “YA, bir grubun sorun çözme kapasitesinde bir sıçrama (leap) sağlamak üzere, tüm bilişsel (cognitive) eylemleri içine halen sahip olunandan daha fazla yetenek katılmasıdır.”

Yorumlar

Yorumlar