Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Brikolaj; elde doğru araç veya materyal olmadan bir probleme çözüm üretme becerisini ifade eden Fransızca bir kelimedir. Brikolaj kavramı, sanat, felsefe, teknoloji, eğitim, girişimcilik, psikoloji gibi pek çok alanda bir perspektif ya da ortaya koyma/yaratma biçimi olarak ele alınmıştır." https://selmingok.com/brikolaj-beceriklilik-zihniyeti/ adresinde Selmin Gök web sitesinden alınmıştır.

Wikipedia tanımı ise şu adreste: https://www.wikiwand.com/en/Bricolage 

 

Yorumlar

Yorumlar