Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Heuristic" kelimesi, Yunanca "εὑρίσκω" (heurískō) kelimesinden türemiştir, bu da "bulmak" ya da "keşfetmek" anlamına gelir. Bu kelime, bilgi ve problem çözme süreçlerinde kullanılan yöntem ve teknikleri ifade etmek için genişlemiştir. "Heuristic" terimi, bir problemi çözerken veya yeni bilgiler öğrenirken pratik bir yaklaşımı, deneme-yanılma yöntemini ya da kısayol stratejilerini ifade eder. Bu kavram, özellikle bilgisayar bilimi, psikoloji ve felsefe gibi alanlarda sıkça kullanılır ve genellikle en iyi veya en optimal çözümü garantilemese de, etkili ve verimli bir şekilde makul bir çözüme ulaşmayı sağlayan bir yöntem olarak görülür. (Chat GPT4'den alıntı)

Buluşsal yaklaşımın uygulamasına bir örnek: 

Heuristik yöntemlerin kullanımına dair klasik bir örnek, bilgisayar bilimlerindeki "A* arama algoritması"dır. A* algoritması, bir başlangıç noktasından bir hedefe ulaşmak için en kısa yolu bulmak üzere tasarlanmış bir heuristik arama algoritmasıdır. Bu algoritma, gerçek maliyeti (şu ana kadar gidilen yol) ve hedefe olan tahmini maliyeti (heuristik olarak tahmin edilen kalan yol) dikkate alarak bir "en iyi tahmin" yapar. Bu yaklaşım, özellikle harita navigasyonu, oyun yapay zekâsı ve robotik gibi alanlarda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

A* algoritması, her adımda mevcut durumdan hedefe ulaşmanın tahmini en düşük maliyetine göre bir sonraki adımı seçer. Bu tahmini maliyet genellikle bir heuristik fonksiyonla hesaplanır ve algoritmanın etkinliğini ve performansını doğrudan etkiler. İyi tasarlanmış bir heuristik, algoritmanın daha az adımda daha hızlı çözümlere ulaşmasını sağlarken, kötü bir heuristik algoritmanın performansını önemli ölçüde düşürebilir veya yanıltıcı yollar sunabilir.

Bu örnek, heuristiklerin problem çözme ve karar verme süreçlerinde nasıl bir "kısayol" veya "en iyi tahmin" yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterir. A* algoritması, heuristik kullanımının etkinliğinin ve öneminin açık bir örneğidir.

Daha geniş bilgi için bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic

Yorumlar

Yorumlar