Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bunlar, belirli bir dilde büyük miktarda metin kullanılarak eğitilen çok büyük sinir ağlarıdır. E-kitaplardan, haber makalelerine, Wikipedia sayfalarına kadar İnternet'te bulunan hemen hemen ne varsa kullanırlar. Onlardan öğrendikleri milyarlarca parametreyle metni tanıyabilir, özetleyebilir, tercüme edebilir, tahmin yürütebilir ve yeni metin oluşturabilir, kısacası doğal dil işlemlenmesinin (processing) bel kemiğidir. En iyi bilinen LLM, ChatGPT'yi çalıştıran motor olan GPT-3 ve bunun yeni versiyonu olan GPT-4'tür. Diğer örnekler Meta'nın geliştirdiği LLaMA ile Google'ın, LaMDA'sıdır.

 

Cevdet Kadri  Kırımlı'nın
12 Ağustos 2023 tarihli T24.com.tr tarihli gazetedeki yazısından alınmıştır

YAPAY zekâ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
https://t24.com.tr/yazarlar/cevdet-kadri-kirimli/mehmet-ali-birand-haber-sunmaya-yeniden-baslar-mi,41101

 

Yorumlar

Yorumlar