Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Büyük sopası ideolojisi, büyük sopası diplomasisi, büyük sopası felsefesi veya büyük sopası politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin 26. başkanı Theodore Roosevelt tarafından sıkça söylenen bir deyime atıfta bulunur; "sessizce konuş ve büyük sopayı taşı; çok uzun gideceksin".[1] O dönemde Amerikan basını ve bugün birçok modern tarihçi, Roosevelt'in yönetimi sırasındaki dış politika pozisyonlarını tanımlamak için "büyük sopa" terimini kullandı. Roosevelt, dış politika tarzını "zeka ile önceden düşünme ve olası herhangi bir krizden yeterince önce kesin bir şekilde hareket etme" olarak tanımladı.[2] Roosevelt tarafından uygulandığı şekliyle, büyük sopa diplomasisinin beş bileşeni vardı. İlk olarak, rakibin dikkatlice dikkat etmesini sağlayacak ciddi bir askeri kapasiteye sahip olmak çok önemliydi. O dönemde bu, dünya çapında bir donanma anlamına geliyordu; Roosevelt'in her zaman büyük bir ordusu yoktu. Diğer nitelikler, diğer uluslara adil davranmak, asla blöf yapmamak, sadece hazır olduğunda sert vurmak, ve rakibin yenilgisinde yüzünü kurtarmasına izin vermeye istekli olmaktı.[3]

Fikir, barışçıl bir şekilde müzakere etmek ama aynı zamanda işler ters giderse güçlü olmaktır. Aynı anda "büyük sopayla", yani askeri güçle tehdit etmek, Machiavelli'nin ideallerine benzeyen siyasi güç arayışını ima eden Realpolitik fikriyle sıkı bir bağ içindedir.[4] Bu, uluslararası politikada güçler tarafından kullanılan silahsız bot diplomasisiyle karşılaştırılabilir.

Wikipedia’dan alıntıdır: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_stick_ideology#Usage 

Yorumlar

Yorumlar