Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Çapraz Etki Analizi (Cross impact Analysis), Birbirinden bağımsız olarak değişebilen parametrelerin birbirlerine yapabilecekleri etkiler sonunda, bütün bu değişkenlerden oluşan sistemin nasıl davranacağını çözümlemeye yarayan tekniğin adıdır (http://bit.ly/1asWLJT - TT). Olaylar arasındaki ilişkilerin sonuçlara etkisini ve sonrasındaki belirsizliği azaltmaya yardımcı olmak için, Theodore Gordon ve Olaf Helmer tarafından 1966 da geliştirilmiş bir metodolojidir. Bu konudaki bir uygulama, rüşvet olgusu ile yaklaşık 20 değişken arasındaki ilişkilerin saptanması için yapılmıştır (http://bit.ly/1fQMYN1). 

Yorumlar

Orijin: Theodore Gordon Çapraz etki analizini bir sonunun cevabı olarak yazar. Tahmin, gelecekteki olayların nasıl etkileşime girebileceğine dair algılara dayanabilir mi? Yöntemin ilk formatı, etkinliklerin olasılıklar, özel bir kalıp ve daha önce oynatılan olaylardan kaynaklanan etkilerle belirlendiği, Gelecek adlı bir kart oyunuydu. Bu ilk çarpışma analizi formatı 1968 yılında UCLA'daki bilgisayarlar için programlanmıştır. Bu noktadan itibaren, metodoloji, kullanıcıların çok yönlü ve artan ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_impact_analysis#Origins)

Yorumlar