Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Çiftdüşün(me), Beyin yıkama süreci olarak  hedef bireylerin açıkça yanlış ifadeleri doğru kabul etmeleri, ya da iki çelişkili inancı aynı anda kabul etmeleridir

Yorumlar

Kavram  önce George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanında açıklanmıştır.. Romanda kurgusal bir dil olan, Okyanusya'nın resmî dili Yenisöylem'in bir sözcüğü olarak geçmektedir.Romanda parti üyelerinin akran baskısı ile  ve uyumlu olmak , yada partide belli bir konum kazanmak , sadık partili görünmek için çift düşünmeyi öğrenmeleri anlatılmaktadır.Romanda çelişkiyi görmek yada sözetmek küfür olarak görülmekte ve disiplin cezası uygulanmaktadır.

Çift Düşünme nin etkisinden korunmanın yolunun Eleştirel Düşünme yetkinliğinin kazanılması olduğu söylenebilir.( Eleştirel düşünme (kritik düşünme) akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir). https://tr.wikipedia.org/wiki/Ele%C5%9Ftirel_d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme#:~:text=Ele%C5%9Ftirel%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20(kritik%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme)%20ak%C4%B1l,s%C3%BCre%C3%A7lerden%20olu%C5%9Fan%20bir%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20bi%C3%A7imidir.)

Eleştirel düşünmenin yanında doğru bilgilerle karar alma ve görüş sahibi olmak için Doğrulama Okur Yazarlığı nın kazanılması da etkili bir panzehir olacaktır.

Bkz. Kavram Mutfağı; Eleştirel DüşünmeDoğrulama Okur Yazarlığı

Yorumlar

Kavramla ilişkili Çiftsöylem  ise (double speak, double talk)   basit ve sade gerçeğin saklanması amacı ile sözcük ve söylemlerin çarpıtılmasıdır.Politik konuşmalarda ve reklamlarda sık rastlanır.(ör. işsiz yerine iki iş arasında ; iflas yerine eksi nakit akışı vb…). https://examples.yourdictionary.com/examples-of-doublespeak.html

ABD de Ulusal İngilizce Öğretmenler i" çift konuşma" komitesi kurarak iki çözüm önermiştir;

  • Dilin ve edebiyatın  dürüst olmayan ve insanlık dışı kullanımı araştırılmalı ve öğrencileri ticari(politik??) propagandalara korunması için sınıfta yapılabilecekler tasarlanmalı,
  • Dil ve kamu politikaları arasındaki ilişkileri araştıracak, ve kamu görevlileri, politik yorumcular, ve diğerlerince  yapılacak anlam bozulmalarını izlemek, kamuoyuna duyurmak ve mücadele etmek için araçlar geliştirilmesi

https://www.wikiwand.com/en/Doublespeak#/Origins_and_concepts