Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

COĞRAFYA;BÜTÜN ÇEŞİTLİLİKLERİYLE YERYÜZÜNE BAĞLI OLAYLARI TANITARAK BUNLARIN CANLILARLA İLİŞKİLERİNİ İNCELEYEN BİLİM.

Yorumlar

Yorumlar

COĞRAFYA BİLİMİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA