Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir sorunu yok etmek veya soruna yol açan kimi nedenleri yok etmek ve/ya etkilerini azaltmak yollarıyla sorun’un yarattığı rahatsızlıkları daha katlanılabilir hale getirmek

Yorumlar

Yorumlar

Genellikle sorunun bütünüyle ortadan kaldırılması anlamında kullanılıyor. Gerçekte ise bir sorunun daha katlanılabilir bir düzeye indirilmesi pratik olarak beklenebilecek sonuçtur.