Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Toplumda fiziki / fikri olarak çok fazla aktivite içindeymiş gibi görünmesine karşın aynı oranda sonuç üretmeyen eylemler

Yorumlar

Muzaffer DALAK

18.03.2021 16:05:41

Kavramın, "Çürüksu"sözcüğünden türediği ve benzer işlevsel bir anlama da sahip olduğu anlaşılıyor. Buradan hareketle; ben de günümüzdeki popüler uygulamaya atıfta bulunarak; "Çürükkadro" kavramını önereceğim. Çürükkadro; bir kuruluşa veya kuruma, işyerine, liyakat yerine başka kriterlerle doldurulup, orada zaman, para ve diğer değerleri tükettiği halde, beklenen iş veya sonucu üretemeyen, Buna karşılık menfaat sağlamakta üstüne olmayan, esasen dıştan çalışır gibi görünen ama içinden bakınca, beklenenin yarısı kadar bile iş görmeyerek, (Çünkü buna yetkin bir kadro değildir.Yetkin olanlar ise çalışmamaktadırlar..) "çürüksonuç"almaya neden olan kişilerin oluşturduğu bir "güruh"tur.. Bilmem anlatabildim mi ? Saygılarımla...

Ayhan YILDIZEL

Yorumlar

Bir denizcilik terimi olarak Çürük Su; geminin yükü dolayısı ile pervanenin bir kısmının su üstünde çalışmasının, makina tarafından üretilen itici gücün tamamının geminin süratine aktarılamaması anlamında kullanılmaktadır. Yani harcanan enerjinin bir kısmı sonuca dönüşememekte ve boş yere sarf edilmiş olmaktadır.

Buradan esinlenerek Çürük Eylem ; toplumsal aktivitelerin özellikle de sivil toplum faaliyetlerinin, sonuç alıcı ve amaca yönelik düzenlenmesine dikkat çekmek amacıyla, ideal durumun tersini tanımlamak için önerilen bir terimdir.