Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Evrenin veri akışından meydana geldiğini ve her olgunun ya da varlığın değerinin veri işleme sürecine yaptığı katkıyla belirlendiğini öne süren, ekonomiden biyolojiye tüm bilimsel disiplinleri tek bir çatı altından toplayan teoridir. Dataizm var olan bütün öğrenme piramidini tersyüz eder. İnsanlar eskiden beri veriyi damıtarak bilgiye, bilgiyi kavrayışa, kavrayışı bilgeliğe çevirmekle yükümlüydü. Dataistler insanın bu devasa veri akışıyla artık baş edemediğine inanırlar. Dataistler öğrenme piramidindeki izleğin takip edilmediğini, verinin bilgiye dönüşmediğini, kavrayışın ve bilgeliğin ortadan kalktığını düşünürler. Böylece veri işleme görevinin insan beyninden çok daha üstün kapasiteli elektronik algoritmalara devredilmesi gerektiğini düşündüler. Bu yüzden, dataistler büyük veri ve bilgisayar algoritmalarını insan kavrayışı ve bilgeliğinden üstün tutarlar. Dataizmin iki temel disiplinle köklü ilişkileri vardır. Bunlar bilgisayar bilimleri ve biyolojidir. Bunlardan biyoloji daha ön planda yer alır. Bugün bireysel organizmaların yanı sıra arı kovanları, bakteri kolonileri, ormanlar, ve şehirler de veri işleme sistemleri olarak değerlendiriliyor. https://en.wikipedia.org/wiki/Dataism

Yorumlar

Yorumlar