Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Ağızdan  ya da kalemden çıkacak her sözcüğün mutlaka belirli bir amaçla kullanılmış olması anlamına gelmektedir.  Diğer deyişle, her sözcüğün mutlaka bir katma değer taşıması demektir. (bkz. http://tinaztitiz.com/2015/10/20/deger-iletisimi/)

Bu kavramın aksi ise "anlamkıran" kavramıya ifade edilen, çok ve boş deyimiyle ifade edilen iletişim biçimidir.

Yorumlar

Değer İletişimi, "value-driven approach" kavramından türetilmiş bir kavmdır.

Yorumlar