Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

(Wikipedia'dan alıntı)

Delphi yöntemi veya Delphi tekniği (/ˈdɛlfaɪ/ DEL-fy; Tahmin-Konuşma-Tahmin veya ETE olarak da bilinir), başlangıçta bir uzmanlar paneline dayanan sistematik, etkileşimli bir tahmin yöntemi olarak geliştirilen yapılandırılmış bir iletişim tekniği veya yöntemidir. Teknik, yüz yüze toplantılarda kullanılmak üzere de uyarlanabilir ve bu durumda mini-Delphi olarak adlandırılır. Delphi, iş tahminleri için yaygın olarak kullanılmaktadır ve diğer bir yapılandırılmış tahmin yaklaşımı olan tahmin pazarlarına göre bazı avantajlara sahiptir.
Delphi ayrıca uzman görüş birliğine varmak ve profesyonel kılavuzlar geliştirmek için de kullanılabilir. Klinik tıp, halk sağlığı ve araştırma dahil olmak üzere sağlıkla ilgili birçok alanda bu tür amaçlar için kullanılmaktadır.

Delphi, yapılandırılmış bir grup bireyden gelen tahminlerin (veya kararların) yapılandırılmamış gruplardan gelenlerden daha doğru olduğu ilkesine dayanır. Uzmanlar anketleri iki veya daha fazla turda yanıtlar. Her turdan sonra, bir kolaylaştırıcı veya değişim ajanı uzmanların bir önceki turdaki tahminlerinin anonimleştirilmiş bir özetini ve yargıları için sağladıkları nedenleri sunar. Böylece uzmanlar, panellerinin diğer üyelerinin yanıtları ışığında önceki yanıtlarını gözden geçirmeye teşvik edilir. Bu süreç boyunca cevap aralığının azalacağı ve grubun "doğru" cevaba yakınsayacağı düşünülmektedir. Son olarak, süreç önceden tanımlanmış bir durdurma kriterinden sonra durdurulur (örneğin, tur sayısı, fikir birliğine ulaşma, sonuçların istikrarı) ve son turların ortalama veya medyan puanları sonuçları belirler.

Sonuçların geçerliliğini ve güvenilirliğini ciddi şekilde tehdit eden metodolojik zayıflıklardan kaçınmak için Delphi tezlerinin formüle edilmesine ve uzmanların tanımlanmasına ve seçilmesine özel dikkat gösterilmelidir. Translated with DeepL

e-Delphi ise yöntemin internet ortamında zaman, coğrafya ve hatta dil'den bağımsız uygulanmasına Birleşik Akıl Ağı tarafından verilmiş isimdir.

Yorumlar

Yorumlar