Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Demokrasi bir yönetim biçimi olup seçme hakkına sahip olanlar -doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla- eşit katılımlarıyla yasa teklif eder, tartışır ve yürürlüğe sokarlar. Politik tercihlerini belirlemede özgür ve eşit uygulamaları mümkün kılacak sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanması da demokrasi kavramı içindedir.

Karl Popper demokrasiyi, diktatörlük veya tiranlık karşıtı olarak tanımlayarak, halkın, liderlerini kontrol ederek herhangi bir devrime gerek kalmadan değiştirebileceğini ileri sürer. Daha fazlası için (http://bit.ly/1coi1M6).

Çoğunlukçu (majoritarian) demokrasi, halkın çoğunluğunun oylarına dayalı bir idare iken, çoğulcu (pluralist) demokrasi, tüm kesimleri dikkate alır.

Bir diğer ve özlü tanım, “diğer kişilerden ayrı olarak kendi ihtiyaç veya amaçlarını belirleyebilen kişi” olarak tanımlanan bireylerden oluşan bir toplumun kendini yönetmesine verilen addır

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı tarafından yapılan bir “ortak kavram tabanı çalışması ise (http://bit.ly/1e9xIwT) adresinde verilmiştir.

 

Yorumlar

http://bit.ly/1coi1M6

Fransızca démocratie "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmokrateía δημοκρατεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir.

 

Yorumlar