Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Derin ekoloji (Deep ecology), ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket. Doğaya özel değer veren ve ideolojik bir akım olan derin ekoloji, bireylerin ve toplumların bu doğaya saygı duymalarını ister. Dolayısıyla insanı evrenin merkezine yerleştiren insanmerkezli paradigmaya karşıdır.

Derin ekoloji düşüncesi adını 1973 yılında Norveç filozof Arne Næss'in yayımladığı aynı adlı makaleden aldı.[1] Næss'e göre "sığ çevre felsefesi" başlığı altında toplanabilecek düsünceler; kirliliğin, doğal kaynakların tahribinin ancak kısa vadede önlenmesini ve gelişmiş ülkelerin kendi vatandaşlarının daha uzun süre doğayı sömürmelerinin meşru kılınmasından ibarettir." https://www.wikiwand.com/tr/Derin_ekoloji adresinden alıntı olup daha geniş bilgi https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology adresindedir.

Adil Yaşam olarak adlandırılan yaklaşımın esasını oluşturan, eski deyimle "sürdürülebilirlik" (sustainability); yeni kavramla "yenilenebilirlik" (regenerability) de Derin Ekoloji kavramına karşılık gelmektedir. Bkz. www.AdilYasam.net

 

Yorumlar

Yorumlar