Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bilgisayarlara verileri insan beyninden esinlenerek işlemeyi öğreten bir yapay zekâ yöntemidir. En yaygın yapay zekâ biçimi olduğu söylenebilir. Derin öğrenme, bilgisayarların daha karmaşık sorunları çözmesini sağlayan bir makine öğrenimi altkümesidir. Derin öğrenme modelleri kendi kendilerine yeni özellikler de oluşturabilir.

Derin öğrenme modelleri, doğru öngörü ve tahminler üretmek için resimler, metinler, sesler ve diğer verilerdeki karmaşık modelleri tanıyabilir. Görüntüleri tasvir etmek veya bir ses dosyasını metne dönüştürmek gibi tipik olarak insan zekâsı gerektiren görevleri otomatikleştirmek için derin öğrenme yöntemleri kullanılır. Ancak öğrenmesi amacıyla kullanılan veriler gerçek dünyayı yansıtmıyorsa ya da insani önyargıları barındırıyorsa yapay zekâ da bunları "içselleştirir". Örneğin kefalet, ceza ve şartlı tahliye kararlarının alınmasına yardımcı olmak için kullanılan bir yazılımın, siyahi sanıkları benzer durumdaki beyaz sanıklara göre gelecekte suç işlemeye daha yatkın olarak değerlendirmesi gibi.

 

Cevdet Kadri  Kırımlı'nın
12 Ağustos 2023 tarihli T24.com.tr tarihli gazetedeki yazısından alınmıştır

YAPAY zekâ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
https://t24.com.tr/yazarlar/cevdet-kadri-kirimli/mehmet-ali-birand-haber-sunmaya-yeniden-baslar-mi,41101

Yorumlar

Yorumlar