Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki açıklama önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : derlemecilik

Yabancı Dilde : eclectic

Yorumlar

Kutuplaşma moda. Kendini bir amaca adama moda. Tek bir felsefe yanlısı olup ötekileri reddetme de moda. Derlemeci davranan  kişi buna karşıt bir tutum izliyor demektir: falan felsefenin bir yanını bir başkasının da başka bir yanını benimsemektedir. Felsefî alışverişi tıpkı hafta sonu süpermarketten yaptığı alışverişe benzer. Zihin rejiminde çeşitlilikten hoşlanır, her hangi bir kaynağın en iyi yönünden niye yararlanmamalı der. Bu tür derlemeci davranış, tek bir görüş açısına tutulup kalmış fanatik, bağnaz kişiyi çileden çıkarır.

Felsefe ve politika söz konusu olduğunda, derlemeci davranış nispeten kolaydır, ama söz konusu halk olduğunda durum değişir. İnsanlardan iyi yanlarını almak (birinden alçak gönüllülük, bir diğerinden zekâ gücü, bir üçüncüsünden de espri yapma yetisini almak) ve bunları yeni bir insanda bir araya getirmek olası değildir. Felsefede bu olur oysa. Kapitalizmden serbest girişimcilik, kişiyi teşvik fikrini, komünizmden merkezi planlama sistemini ve gelişmekte olan ülkelerden toplumculuğu alıp, insan doğasını hesaba katarken etkinlik gereksinimini de göz önünde bulunduran bir siyaset felsefesi oluşturabilirsiniz.

Ne var ki, derlemecilik insanın kendisine büyük çapta güvenmesini gerektirir. Derlemeci kimse seçim yapmakta olduğunun alabildiğine bilincindedir. Kendisini bir tek ideale adayan kişi ise karşılaşmış bulunduğu felsefî görev duygusundan alır güvenini: benliğini felsefesine adamıştır.Bir başka felsefeye şiddetle karşı çıkarak seçimde bulunmak kolaydır. Kapitalist sömürüye karşı duyulan nefret, solculuk hevesini yaratmada, solcu  felsefenin kendi içindeki tutarlığından daha büyük rol oynar. Nefretten doğan bu heves derlemeci bir kişide yazık ki yoktur; çünkü, değerli bir şey bulurum belki diye, beş para etmez felsefelerde bile eşinip durur.

Politikadaki kutuplaşma olsun, savlarda kutuplaşma olsun ılımlı derlemecilik felsefesi aleyhine çalışır. Muhtelif siyasi şahsiyetlerin türlü yanları için oy veremezsiniz. Herkeste infial uyandırmadan bir fikir tartışmasında taraf değiştiremezsiniz.

Sıkça kullanılmaması dışında bir sorun gözlenmemiştir.