Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Dirsek Toplumu 

Dirsek toplumu kavramı veya dirsek toplumu sloganı 20. yüzyılın sonunda ortaya çıktı ve 1982'de Almanya'da yılın sözcüğü seçildi Sözcük , örneğin kavgalarda sıra atlama veya yarışmacıların engellendiği spor müsabakalarında olduğu gibi dirseğin kullanımı açısından dirseklerin kullandığı ifadeden türetilmiştir .

Dirsek toplumu , reddedildiği anlaşılan egoizm , rekabet , acımasızlık ve bencillik üzerine kurulu sosyal düşünce biçimlerinin ve davranış normlarının gelişmemiş olduğu bir toplumsal düzendir .

 

Yorumlar

Tinaz Titiz

24.09.2021 09:44:47

Can Ersöz'ün (can.ersoz@gmail.com) yorumu (T.Titiz eliyle): Bir Hollanda gazetesinde çıkan içinde bu kelimenin Hollandaca karşılığının geçtiği ve daha önce Kavram Mutfağı'nda tanımlanmış başka bir kelimenin geçtiği bir yazının tercümesi: "O zamanlar sosyal demokrat Thijs Woltgens, liberal sağ lideri Bolkestein'ın istediği olsaydı, Hollanda'nın demokrasinin istikrarını tehdit edecek oranda eşitsizliğin arttığı “sert, bencil, dirsek toplumuna” (ELLEBOGENMAATSCHAPPIJ) dönüşebileceğini öngördü. Büyük ölçüde de haklı çıktı ve şimdilerde, küçülen ve memnuniyetsizliklerle dolu olan makul orta politik kesimin, yine daha güvenilir ve dengeleyici bir unsur olan POLDER MODELI'nden destek aradığı görülüyor. Polder model ekonomisi hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı ve son yıllarda kapitalizmi de aşırı gitmekten koruyan kırılgan bir denge sağladı. Acı olan şu: bu son dönemde, tıpkı 1930'larda olduğu gibi, Protestanlar (Brinkman, Balkenende, Doonner) ve liberaller, Anglo-Sakson ekonomisine yönelik ortak tercihleriyle etkili oldular. Katolik din ve sosyalizm düşüncelerinin etkileri azaldı."

Almanca Kökenli Ellbogengesellschaft deyimi

Düz Çevirisi "dirsek toplumu".

Bencil, liyakatsiz,saygısız,birine dirsek atarak ilerleyen, yükselmek için başkasının ölüsünü çiğnemekten çekinmeyen insanlardan oluşan toplum demek. 

Kaynak

  • Daniel Quaderer, Günther Meier: 1970 - 2003'ten Yılın Sözleri. , Alpenland Verlag AG, Schaan 2003. ISBN 3-905437-05-8

Yorumlar