Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Hak mahrumiyeti veya seçmenin diskalifiye edilmesi olarak da adlandırılan hak mahrumiyeti, bir kişi veya grubun oy hakkının kısıtlanması veya bir kişinin oy hakkını kullanmasını engelleme etkisi olan bir uygulamadır. Hak mahrumiyeti aynı zamanda belirli bir bireyin, topluluğun ya da varlığın sahip olduğu doğal imtiyaza ilişkin gücün ya da kontrolün geri alınması; yani bir imtiyazdan, yasal bir haktan, bazı ayrıcalıklardan ya da doğal dokunulmazlıktan mahrum bırakılması anlamına da gelebilir. Hak mahrumiyeti, kanunla açıkça veya ayrımcı bir şekilde uygulanan gereklilikler, gözdağı verme veya seçmenlere kayıt veya oy kullanma için makul olmayan şartlar koyma yoluyla dolaylı olarak gerçekleştirilebilir." Wikipedia'dan alıntıdır (https://en.wikipedia.org/wiki/Disfranchisement).

Not: Kavram, disfranchisement veya disenfranchisement şeklinde kullanılabiliyor. (T.Titiz)

Yorumlar

bdurmus

30.10.2022 13:23:46

Esasında hak mahrumiyeti hayatın her alanında var. Ve gerçekte evde başlıyor. Hak-Hukuk-Adalet görüşlerine karşı olduğumuz kişiler dahil herkese su gibi, hava gibi gerekli. http://www.siirparki.com/egunce10.html

Yorumlar