Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

 

Dystopia ondokuzuncu yüzyıl ortalarında utopia üzerinden, onun karşıtı olarak türetilmiş. Douglas Harper 1844'ten önce tıpta, "bir organın yerinden çıkması" anlamında kullanılan bu terimi  1868'de John Stuart Mill'in yeni bir anlamda kullandığını yazıyor. "Kötü yer" anlamına gelen kelimenin başındaki önek Yunanca dys- kötü, hastalıklı, bozuk, zor demek. Kullanımı yirminci yüzyılda yaygınlaşmış. Gelecekte ortaya çıkabilecek, tarihte benzeri görülmemiş totaliter yönetimleri ya da bir nükleer savaşla insan soyunun karşılaşabileceği çok büyük  yıkımları dile getiriyor. Edebiyatta da işlenmiştir. George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1949), Ray Bradbury'nin Fehrenheit 451 (1953) adlı romanları türün en tanınmış eserleri.

Kaynak: Bülent AKSOY

Kavram Mutfağı, Makaleler

https://www.kavrammutfagi.com/makale/utopya

Yorumlar

Yorumlar