Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Doğruluk, iki farklı bağlamda kullanılmaktadır. Birisi tutum ve davranışlar bağlamında, diğeri ise ölçme bağlamında. Buna göre:

  • Tutum ve davranışlar bağlamında: https://www.kavrammutfagi.com/kavram/durust-luk adresinde tanımlanan dürüstlük; tutum veya davranışın ahlaki açısından kabul edilebilir olduğunun ifadesidir (rightness)

  • Ölçme bağlamında: Bir büyüklüğün mutlak bir standarta göre ne kadar belirsiz olduğunun bir ölçüsüdür (accuracy). Örneğin bir ölçü aletinin ±%1'lik bir doğruluğa sahip olduğu belirtiliyor ise, gösterdiği değer ile gerçek arasında ±%1"i kadar eksik ya da fazla olabileceği anlamına gelir (bkz. accuracy)

Bkz. Doğruluk, Hassasiyet (duyarlık), Prezisyon

Yorumlar

Yorumlar